Cam Ürünler

Teknik Bilgiler

Camlar güneş radyasyon ısısına karşı 3 şekilde tepki gösterir. Cama etkiyen güneş enerjisinin bir bölümü doğrudan içeri girer; bir bölümü yansır; kalan bölümü ise cam tarafından soğurulur. Soğurulan ısı daha sonra içe ve dışa soğur.

Soğurulan enerjinin camı ısıtması sonucunda camın güneş alan bölümü ile gölgede kalan bölümü arasında oluşan genleşme farklılığı “kendiliğinden” kırılmalara yol açabilir.

1 - Güneşe doğru açık olduğu için ısınarak hızla genleşen cam ortası.
2-Doğrama içinde veya gölgede kaldığı için aynı çabuklukta ısınamayan ve hızla genleşmeye direnen cam kenarı.

Kırılma, cam kenarındaki çekme gerilmesiyle başlayarak cam ortasına doğru ilerler.

Güneş kontrol camları (harmandan renkli ve güneş kontrol kaplamalı camlar) ve bazı lamine camlar (çok katlı, harmandan renkli ve kaplamalı lamine camlar) ile oluşturulan tekcam ve yalıtım camı ünitelerinde ısıl kırılma riskleri yüksektir.

Söz konusu camlar ve ünitelerde camın üzerine yapıştırılacak güneş kontrol filmleri, opaklaştırma bantları ve afiş benzeri unsurlar cam tarafından soğurulan enerji ve dolayısıyla ısıl kırılma risklerinin artmasına yol açmaktadır. Aynı şekilde cam yüzeyine yakın koyu renkli perde ve jaluzilerden dolayı da benzer bir sonucun gerçekleşmesi olasılığı yüksektir.

Isıl kırılma riskinin yüksek olduğu durumlarda bu riski ortadan kaldırma yöntemleri riski yaratan çevre koşullarını değiştirmek veya tam ya da kısmi temperleme yapmaktır.

Kısmi Temperleme

Kısmi temperleme, cama ısıl gerilim yüklerini karşılayabilecek yeterlikte direnç kazandıran bir ısıl işlem türüdür. Kısmi temperleme işleminde camlara, tam temperli camlara göre daha düşük bir yüzey gerilim kazandırılır. Bu camlar kırıldıklarında tam temperli camlara göre daha büyük parçalara bölünürler ve emniyet camı sınıflandırmasının dışında kalırlar. Isıl işlemsiz cama göre mekanik darbelere daha dayanıklı olan kısmi temperli camlar, giydirme cephe ve parapet camlarında kendi kendine (spontan) kırılmaların önlenmesi açısından tercih edilen bir seçenektir.

Açıklamalar

Gün Işığı Geçirgenlik:
Cama gelen ışığın camdan geçen yüzdesidir.

Gün Işığı Yansıtma (dış):
Cama gelen ışığın cam tarafından geri yansıtılan yüzdesidir.

Güneş Enerjisi Toplam Geçirgenlik:
Cam üzerine gelen toplam güneş enerjisinin içeriye giren yüzdesidir. Daha düşük güneş enerjisi toplam geçirgenlik değeri, daha iyi güneş kontrolü demektir.

Gölgeleme Katsayısı:
Güneş enerjisi toplam geçirgenliğinin 3 mm renksiz camla kıyaslanmasıdır. Daha düşük gölgeleme katsayısı, daha iyi güneş kontrolü demektir.

Isı Geçirgenlik Katsayısı:
Camlarda ısı yalıtımının ölçütüdür. Daha düşük U değeri; daha iyi bir ısı yalıtımı, daha az ısınma masrafı ve daha çok kış rahatlığı demektir.

Bu web sitesindeki ürünler sadece bilgilendirme amaçlıdır ve içerdiği bilgiler herhangi bir uyarıya gerek olmaksızın Resman Cam tarafından değiştirilebilir. Bu web sitesinde verilen değerler ve fiili değerler arasında kullanım yerindeki koşullara bağlı olarak farklar oluşabilir. Bu farklardan dolayı Resman Cam hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.