Cam Ürünler

Temperli Emniyet Camı

• Temperleme işlemi,
- Yatay hat üzerinde camın dış yüzeylerine basınç gerilimi, cam ortasına ise dolaylı bir çekme gerilimi kazandırmak için ısıtma ve soğutma aşamalarını içerir,
- Camın dayanıklılığını ve ısıl gerilimlere karşı direncini artırır, ürünlerin hacmini, kimyasal yapısını, renk ve berraklığını değiştirmez.
• TRC Duracam; ısıl işlem uygulanmamış düzcama göre darbelere karşı yaklaşık beş kat daha dayanıklıdır.
• Kırıldığı zaman küçük ve keskin olmayan parçalara ayrılarak yaralanma riskini azalttığından emniyet camı olarak kullanıma uygundur.
• Kullanım alanları; korkuluklar, kapılar, duş kabinler, ara bölmeler, mobilyalar, şehir mobilyaları, buzdolabı ve fırın camları, güneş kolektör camları, güneş pili camlan, otomobillerin yan ve arka camlarıdır.
• TRC Duracam’ın darbeye karşı dayanıklılığı cam kalınlığına bağlıdır. Darbeye dayanıklılığının belirlenmesi için TS EN 12600 CE İşaretleme Dokümanlan’na başvurulmalıdır.